Pro výpočet ceny zvolte vhodnou grafickou ikonu s požadovaným produktem.
Kalkulace letáku, diplomu a plakátu
Název zakázky nutno zadat
Podklady
Formát
Typ papíru
Gramáž
Barevnost
Laminace
Skládání
u papíru nad 170g nutno zadat ještě stejný počet Rylování
Rylování
Po rylování ručně složit
Perforace listů
Děrování
Personalizace, číslování

personalizace dodanými texty či kódy (jména, adresy, číslování apod)

požaduji generování čárových kódů    
       počet různých druhů na tiskovině

požaduji generování QR kódů
       počet různých druhů na tiskovině

Pozn.: databázi pro textovou personalizaci či pro generování kódů dodejte ve formátu XLS společně s objednávkou a tiskovými daty.

Kulacení rohů
Počet kusů