Plakáty

Plakáty

Produkty tištěné na standardních
i speciálních papírech

Plakáty výlepové

Plakáty pro výlepové plochy

Plakáty pro výlep na inzertní plochy
na běžném a reflexním papíře

Fotoobrazy

Fotoobrazy

Fotoobrazy včetně rámování

Pro výpočet ceny zvolte vhodnou grafickou ikonu s požadovaným produktem.
Kalkulace plakátu
Název zakázky nutno zadat
Podklady
Dodané podklady musí mít pro zachování vysoké kvality rozlišení alespoň 150 Dpi v tiskovém formátu.

Požaduji kontrolu dat a upozornit na případné nedostatky ovlivňující kvalitu tisku

Požaduji tisk bez kontroly dat. Vzdávám se možnosti reklamace vzniklé
       nesprávně připravenými daty.

Formát šířka cm    výška cm
Typ papíru
Barevnost
Laminace
Lišty
Počet kusů
   
   
Lišty